Obravnava pritožb in reševanje sporov

V podjetju Vrata Trček d.o.o. stremimo k kvalitetni izpeljavi naročil. Pri tem spoštujemo veljavno
zakonodajo o varovanju potrošnikov, ki zagotavlja učinkovito obravnavo pritožb po 32. členu ZLsRPS.

Za reševanje reklamacij ne priznavamo nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje
potrošniškega spora.

Pritožbe lahko kupec posreduje neposredno odgovorni osebi v podjetju preko
mobilnega telefona na št.: +38631-734-065, na e-mail: info@mizarstvo-trcek.si ali na naslov podjetja
Vrata Trček d.o.o. Partizanska cesta 8, 4226 Žiri s pripisom »Pritožba«. Ponudnik bo prejete pritožbe
poskušal rešiti čim prej in skupaj s stranko najti ugodno rešitev.